Identiteit:
Dubbers Media
Wilgenlaan 44
7642EX Wierden
Telefoonnummer: +31613512100
E-mail: info@gelukssieraden.nl 

KVK Nummer: 67328431
BTW nummer: NL002228644B34

Bankgegevens:
IBAN: NL73 INGB 0007 5994 32
BIC:   INGBNL2A

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking:
Voor het plaatsen van een bestelling is het invullen van persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
De persoonsgegevens worden alleen gebruikt om het product bij iemand te laten bezorgen. De persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. 

Persoonsgegevens:
De volgende gegevens zijn noodzakelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst:
Voornaam of Voorletter, Achternaam, Adres, Postcode, Huisnummer, Woonplaats en E-mailadres.

Beveiligingsmaatregelen:
Gelukssieraden.nl wordt beveiligd met een SSL certificaat. SSL staat letterlijk voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden. SSL certificaten maken gebruik van het https-protocol van de browser (via poort 443) wat de beveiligde verbinding tot stand brengt

Duur van de opslag:
De persoonsgegevens worden maximaal een jaar bewaard op grond van de belastingwetgeving. 

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.
De betrokkene heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, aan te passen of om te laten wissen.
U kunt dit aanvragen via info@gelukssieraden.nl of telefonisch via +31613512100.

Het recht om een klant in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Iedere klant van gelukssieraden.nl heeft uiteraard het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.